Aanmelden

Cliënten kunnen zich melden met onder andere angst, stemmingsklachten en gedrags- en persoonlijkheidsproblemen. Voorbeelden hiervan zijn: somberheid en depressie, sociale angst en vermijding en moeite met het reguleren van gevoelens en impulsen, wanneer er sprake is van een vastgelopen ontwikkeling en de cliënt niet meer op een gezonde manier verder kan.

Psychotherapie is een bewezen effectieve behandelvorm voor psychische problemen. De kern van de behandelmethode is het gesprek tussen cliënt en therapeut. De relatie die tussen hen beiden tot stand komt en zich ontwikkelt, is het belangrijkste onderdeel van de behandeling. Cliënt en therapeut onderzoeken samen het probleem, en werken aan een beter begrip over de cliënt en diens aanmeldingsklacht. De therapeut maakt hierbij gebruik van wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling, het menselijk gedrag en put uit de ervaringen met eerdere cliënten. De cliënt brengt zijn of haar eigen unieke verhaal en beleving in.

Ik richt mij in de behandeling op de persoon van de cliënt en zijn of haar innerlijke belevingswereld. Hoe is die belevingswereld ontstaan en hoe ziet die belevingswereld er uit?
Ik richt mij in de behandeling niet alleen op de klachten maar ook op de context. De achterliggende gedachte hiervan is dat problemen in het heden mede hun wortels hebben in het verleden.
Vaak duurt het een tijd voordat die wortels in het gesprek gelokaliseerd zijn, zichtbaar en voelbaar.
Deze manier van werken vraagt van beide kanten om een grote inzet, terwijl de effecten niet altijd onmiddellijk zichtbaar zijn. Dat hangt mede af van de ernst van de problematiek. Vaak begonnen de ingewikkeldheden al in de hechtingsfase, de eerste jaren in het kinderleven. Met alle gevolgen van dien.
In mijn psychotherapeutische behandelingen gebruik ik ook lichaamsgerichte technieken, vanuit mijn opleiding “de psychologie van het lichaam”, bij Annet van Laar. Door middel van deze technieken, leer ik cliënten hun lichaamstaal te verstaan en de wijsheid daarvan te volgen in werk en privé. Stap voor stap ervaren cliënten hoe de balans op fysiek, emotioneel en mentaal niveau hersteld kan worden. Dit helpt ook bij herstel van balans bij hele oude patronen, opgedaan in de vroege jeugd.

Idealiter ontstaat door een nieuwe visie op de eigen situatie een gezonder evenwicht. Dat biedt ontwikkelingskansen. Dit evenwicht reikt verder dan de moeilijkheden in het hier en nu: het geeft houvast bij toekomstige tegenslagen.

Contactformulier