Kosten en vergoedingen

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Voor 2020 heeft de praktijk een contract afgesloten met alle grote zorgverzekeraars, behalve met VGZ en CZ, en alle daaronder vallende verzekeraars zoals ook Univé.
Door de zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten wordt de behandeling volledig vergoed, met uitzondering van het eigen risico. De behandeling wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.
Wanneer u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar met welke geen contract is afgesloten, is het verstandig te informeren of, en in welke mate de behandeling wordt vergoed.

U kunt er overigens ook voor kiezen uw behandeling zelf te betalen.

Kosten van de behandeling voor jongeren tot 18 jaar:
Omdat de financiering van de jeugd geestelijke gezondheidszorg naar de gemeente is overgegaan, en ik ervoor gekozen heb geen contract met de gemeente af te sluiten, komt de betaling voor de behandeling voor eigen rekening.
Het gesprekstarief is 110 euro.

Overige informatie

  1. Er is geen grens aan het aantal therapie zittingen.
  2. De therapeut mag pas aan het eind van de behandeling declareren, of na een jaar als de behandeling langer duurt. De declaratie gaat in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Dit is een combinatie van de diagnose en de totale tijd van alle behandelactiviteiten (waaronder ook administratieve handelingen, overleg enzovoorts). De declaratie sturen wij rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar, als er een contract is.
  3. De therapeut is wettelijk verplicht de gegevens van uw behandeling volledig geanonimiseerd door te sturen naar een overheidsorgaan DIS ( DBC informatie systeem) geheten. De gegevens moeten dan grondslag gaan vormen voor overheidsbeleid.
  4. Op de rekening voor de zorgverzekeraar komt een korte vermelding van de diagnose te staan. Hiervoor gelden 5 noemers: stemmingsstoornis, angststoornis, persoonlijkheidsstoornissen, andere aandoeningen of problemen en restgroep diagnoses.
  5. De therapeut is wettelijk verplicht uw verzekeringsgegevens, burger servicenummer en uw identiteitsbewijs op te nemen.
  6. Cliënten die hun therapie zelf betalen, ontvangen een maandelijkse factuur voor de zittingen. Het tarief voor een individuele zitting bedraagt 105 euro, en voor een partnerrelatiezitting 185 euro.
  7. Bij verhindering moet u de afspraak ten minste 24 uur van tevoren afzeggen. Wanneer u de afspraak binnen 24 uur afzegt, of als u zonder bericht afwezig bent op een afspraak, zult u de zitting zelf moeten betalen. Dit wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor een individueel consult wordt dan 70 euro in rekening gebracht, en voor een relatieconsult 120 euro.

Rechten en plichten

Beroepscode
Als GZ/psychotherapeut ben ik opgenomen in het overheidsregister (B.I.G.) en ben ik wettelijk gehouden aan de gedragsregels zoals omschreven in de beroepscode voor GZ psychologen en psychotherapeuten, die u kunt vinden op de site van de LVVP (Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten), www.lvvp.info.

Rechten
Als u in psychotherapie gaat, is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan beschreven in de Wet Geneeskundige Overeenkomst (WGBO).

Klachten

Als u klachten heeft over mij, uw behandelaar, of de behandeling, dan kunt u die in eerste instantie het beste met mij zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om de gerezen problemen rechtstreeks met mij op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van de volgende mogelijkheden: de LVVP kan u in contact brengen met een tot klachtenbemiddelaar opgeleide psycholoog/psychotherapeut die als taak heeft in het conflict te bemiddelen. Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u de Klachtencommissie van de LVVP benaderen. Meer informatie hierover is de vinden op de website van de LVVP, www.lvvp.info.

Privacystatement en kwaliteitsstatuut liggen op de praktijk ter inzage.

Contactformulier