Praktische informatie

U kunt zich zowel telefonisch als via het contactformulier aanmelden bij mijn praktijk. In dit eerste contact maken we een inschatting of u bij mij aan het juiste adres bent.

In een eerste gesprek maken we samen een inschatting of hulp van mij resultaat kan hebben. Om een goed beeld te kunnen vormen van u als mens en van uw klachten is echter meer informatie nodig. Er zullen dus nog enkele onderzoek gesprekken volgen om dit in kaart te brengen.

In het kader van onderzoek en behandeling neem ik deel aan het ROM-portal van de LVVP. ROM staat voor Routing Outcome Monitoring, wat inhoudt dat de loop van de behandeling wordt bewaakt aan de hand van door u als cliënt ingevulde vragenlijsten. De ROM-portal is een website met diverse vragenlijsten, die de therapeut kan gebruiken bij het onderzoeken van de klachten en het verloop ervan tijdens de behandeling. Bij de start van de behandeling neem ik een vragenlijst af, en bij het afsluiten van de behandeling, of na een jaar neem ik diezelfde vragenlijst weer af. Ook maakt een vragenlijst die de  tevredenheid van de cliënt over de behandeling onderzoekt, deel uit van het afsluiten van de behandeling. De privacy van uw gegevens is uiteraard hier gegarandeerd.

Na deze onderzoeksfase volgt een adviesgesprek waarin we afspraken maken over de behandeling, en een behandelplan wordt opgesteld.

Daarna wordt met de behandeling begonnen.

Het telefoonnummer van de praktijk: 06-23464701

Vanwege de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal op berichten die binnenkomen via whatsapp of SMS niet worden gereageerd.

Contactformulier