Logo Honorée Vissers

Psychotherapie

Psychotherapie helpt om gevoelens te verwerken, moeilijke situaties aan te pakken en vervelende gebeurtenissen anders te zien.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan, zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, verslavingsproblemen, fobieën en dwanghandelingen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag.

Idealiter ontstaat door een nieuwe visie op de eigen situatie een gezonder evenwicht. Dat biedt ontwikkelingskansen. Dit evenwicht reikt verder dan de moeilijkheden in het hier en nu: het geeft houvast bij toekomstige tegenslagen. 

 
 

In psychotherapie onderzoeken we samen hoe je dagelijks functioneren verloopt, waar je klachten en problemen ervaart, hoe je dat graag anders zou willen en hoe de ervaren klachten en problemen samenhangen met je geschiedenis.

De psychotherapeut lost geen problemen voor je op, maar helpt je nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Je kunt je melden met onder andere angst, stemmingsklachten en gedrags- en persoonlijkheidsproblemen. Voorbeelden hiervan zijn: somberheid en depressie, sociale angst en vermijding en moeite met het reguleren van gevoelens en impulsen, wanneer er sprake is van een vastgelopen ontwikkeling en je niet meer op een gezonde manier verder kan.

Binnen de behandeling maak ik gebruik van inzicht gevende gesprekken, lichaamsgerichte technieken, paardentherapie, mindfulness en EMDR.

“Ik ben zo ontzettend dankbaar dat ik Honoree als therapeut ben tegen gekomen. Door de gesprekken die wij gevoerd hebben ben ik tot zelfinzichten gekomen die mijn leven ontzettend verrijkt hebben. Zo voel ik mij lekker in mijn vel, is de band met mijn ouders verbeterd en ervaar ik meer rust en plezier in het leven. Therapie was hard werken maar het heeft mij onbeschrijfelijk veel gebracht. ”
Kosten Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Voor 2023 heeft de praktijk contracten afgesloten met Menzis, Zilveren Kruis Achmea, ENO en Zorg en Zekerheid en alle onder deze namen vallende labels. Door de zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten wordt de behandeling volledig vergoed, met uitzondering van het eigen risico. De behandeling wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. de financiering van de jeugd geestelijke gezondheidszorg naar de gemeente is overgegaan, en ik ervoor gekozen heb geen contract met de gemeente af te sluiten, komt de betaling voor de behandeling voor eigen rekening. Het gesprekstarief is 140 euro.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met me op via het contactformulier of via
het telefoonnummer van de praktijk: 06-23464701

Vanwege de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zal op berichten die binnenkomen via whatsapp of SMS niet worden gereageerd.